Šolska shema

sadjelogoDSC04128-1

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo, v prijavi se odloči, ali bo otrokom razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola si sama izbere dobavitelja v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Kmetijski proizvodi in živila, ki se razdeljujejo otrokom v šoli v okviru šolske sheme (ŠSH), so razdeljeni v: šolsko sadje in zelenjavo (ŠSZ) ter šolsko mleko (ŠM). ŠSZ se deli na osnovno skupino sveže sadje in zelenjava in na skupino predelano sadje in zelenjava. ŠM se deli na osnovno skupino mleko in na skupino mlečni izdelki.

Število razdelitev svežega sadja in zelenjave v okviru ŠSZ mora predstavljati več kot polovico vseh razdelitev, ki jih v posameznem razdeljevalnem obdobju izvede posamezna šola.

Prav tako mora število razdelitev mleka v okviru ŠM predstavljati več kot polovico vseh razdelitev, ki jih v posameznem razdeljevalnem obdobju izvede posamezna šola.

Šola mora izvajati tudi spremljevalne izobraževalne dejavnosti.

Več si lahko preberete na povezavah:

http://www.arsktrp.gov.si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

http://www.shemasolskegasadja.si/

Na šoli razdeljujemo sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. Sadje in zelenjavo bomo predvidoma razdeljevali 2 do 3 krat na mesec, pogosteje v času sezonskega sadja;  mleko in mlečne izdelke pa 1 do 2 krat na mesec.

 

Šolsko leto 2017/18

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo na šoli nadaljevali šolsko shemo razdeljevanja sadja in zelenjave (ŠSZ). Poleg te sheme smo se vključili še v šolsko shemo mleka (ŠM). Oboje se učencem razdeljuje kot dodaten brezplačen obrok. Višina sredstev je za ŠSZ okvirno 6 evrov/učenca, za ŠM pa 4 evre/učenca letno.

Shema ŠSZ bo potekala enako kot prejšnja leta. Razdeljujemo lahko sveže sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo. Šola mora dati prednost svežemu sadju in zelenjavi pred predelanim.

Shema ŠM dovoljuje razdeljevanje:

 • mleka brez dodanega sladkorja, drugih sladil, arome, čokolade ali kakava,
 • jogurta, kislega mleka, kefirja, pinjenca in skute, prav tako brez dodanega sladkorja, drugih sladil, arom, sadja, oreškov ali kakava.

Tudi pri ŠM velja, da je več razdelitev mleka kot mlečnih izdelkov.

Shema ŠSZ je bila v preteklih letih lepo sprejeta, saj z dodatnim obrokom popestrimo redno šolsko prehrano. Kako bo z uvedbo sheme ŠM, pa bomo videli.

 

Shema šolskega sadja in zelenjave 

Naša šola že tretje leto sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« s finančno podporo Evropske unije. Slednja  je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Omenjeni ukrep izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Nosilci ukrepa pa so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Namen ukrepa je:

 • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave,
 • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
 • navajati učence na uživanje sadja in zelenjave,
 • izvajati izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja in zelenjave.

 

RIMG_5580azdeljevanje:

 • tedensko razdeljevanje sadja in zelenjave, in sicer ob sredah po drugi šolski uri (25 do 30 -krat v šolskem letu), za 1. in 2. triado v razredih, za 3. triado v razdeljevalnem kotičku v prvem nadstropju,
 • izbiramo lahko med naslednjimi vrstami sadja in zelenjave:

SADJE: jabolka*, hruške*, marelice*, češnje*, višnje, breskve, nektarine, slive, kaki*, fige, kivi, melone, lubenice, mandarine*, jagode*, borovnice, rdeči in črni ribez, maline, grozdje*,  žižole, orehi, lešniki, suho sadje:  jabolka, hruške, slive*, kaki, češnje.

ZELENJAVA: paradižnik, zelje, kolerabica, korenje*, paprika, rdeča redkvica, bučke, šparglji, cvetača, zelena (stebelna), komarček, repa, kislo zelje in kisla repa, (*razdeljevali v lanskem šolskem letu)

 • od naštetih vrst sadja in zelenjave bo šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala dobavitelje, ki ponujajo sezonsko pridelano sadje in zelenjavo slovenskih pridelovalcev.

 

Z dodatnim obrokom popestrimo redno šolsko prehrano, kar je pri učencih zelo dobro sprejeto.

Spremljevalne izobraževalne in promocijske dejavnosti:

 • seznanitev učiteljev, učencev in staršev o vključenosti šole v Shemo šolskega sadja in zelenjave,
 • anketiranje učencev 4., 6. in 8. razreda ob začetku in ob koncu šolskega leta (spletni vprašalnik – Inštitut za varovanje zdravja RS),
 • informiranje na oglasnih panojih in na šolski spletni strani,
 • poudarek pomena uživanja sadja in zelenjave pri rednem pouku, razrednih urah, podaljšanem bivanju, ND, TD,
 • izdelava plakatov in drugih izdelkov na temo sadja in zelenjave,
 • povezovanje s pridelovalci sadja in zelenjave,
 • Tradicionalni slovenski zajtrk.

Glavni cilj vseh dejavnosti je povečati priljubljenost sadja in zelenjave ter poudariti pomen rednega uživanja sadja in zelenjave za zdravje.

Več informacij o SŠSZ najdete na spletni strani

http://www.shemasolskegasadja.si

(Skupno 810 obiskov, današnjih obiskov 1)