Prostovoljstvo

Naša šola je vključena v mrežo slovenskih prostovoljskih organizacij.

Prostovoljstvo na šoli poteka kot skupinska in individualna učna pomoč, pomoč v oddelkih podaljšanega bivanja in pri interesnih dejavnostih, branje in pripovedovanje pravljic starejših učencev mlajšim in pri raznih drugih dejavnostih življenja in dela na šoli.

Učenci za svoje prostovoljno delo vodijo dnevnik in ob koncu šolskega leta prejmejo priznanje.

Mladi v prostovoljskem delu uresničujejo osnovne človeške vrednote, kot so nesebična ljubezen, spoštovanje, zaupanje in samozaupanje, sprejemanje drugačnosti, …

Skozi prostovoljske aktivnosti imajo hkrati številne možnosti za razvijanje svojih drugih osebnostnih potencialov kot so sposobnosti, spretnosti, navade, …

Vse to omogoča njihov vsestranski osebnostni razvoj, saj na ta način lažje odkrivajo zdrave oblike uveljavljanja svoje lastne osebnosti, izboljšujejo samopodobo in se psihosocialno razvijajo.

(Skupno 427 obiskov, današnjih obiskov 1)