Novo obvestilo ob prihodu učencev 6., 7. in 8. razreda

Spoštovani,

v sredo, 3. 6. 2020, se v šolo vračajo še učenci 6., 7. in 8. razreda. V skladu s higienskimi ukrepi vas obveščamo o načinu prihoda v šolo in organizaciji pouka.

 • Pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal).
 • Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano izjavo staršev Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.
 • Vstop v šolo je skozi glavni vhod.
 • V šolsko stavbo lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, drugi obiskovalci pa le z dovoljenjem vodstva šole in obvezno z masko.
 • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da bodo učenci v šolo vstopali posamično. Učenca bo sprejel in ga usmeril h garderobi oziroma v učilnico. Pri vstopanju naj učenci ohranjajo zadostno medosebno razdaljo. Pred vstopom v šolo si razkužijo roke.
 • Učenci od 6. do 9. razreda ne uporabljajo garderobe. Svoje stvari odložijo v matični učilnici in se ne preobujejo. V primeru dežja se bodo pred učilnico preobuli v šolske copate.
 • Učenci prinesejo v šolo šolske potrebščine, vodo v plastenkah (da se zmanjša dotikanje pip) in eventualna dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo. Šolske potrebščine pustijo v matičnih učilnicah in jih ne nosijo domov.
 • Učenci, starejši od 12 let, nosijo maske v objektu šole, vendar le izven matične učilnice. Med poukom v učilnici učencem ni potrebno nositi mask. Učenci, ne glede na starost,  pa morajo nositi masko med šolskim prevozom.
 • Pouk poteka po rednem urniku.
 • V vseh razredih poteka pouk v  matičnih učilnicah. Sedežni red se ne bo spreminjal.

1. do 5. razred: matične učilnice

6. razred: učilnica naravoslovja

7. razred: učilnica matematike

8. razred: učilnica angleščine, pri delitvi v skupine ima  2. skupina  pouk v učilnici zgodovine

9. razred: učilnica  slovenščine, pri delitvi v skupine ima 2. skupina pouk v učilnici likovne umetnosti

 • Med gibanjem po šoli izven učilnice upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oz. 2 metra.
 • Učenci uporabljajo sanitarije, dodeljene posameznim razredom. V času odmora jim bodo dodeljeni različni deli šolskega dvorišča.
 • Organizirana je šolska prehrana (malica, kosilo). Odjave in prijave šolske prehrane potekajo na ustaljen način.
 • Malica bo pripeljana v učilnice. V času pouka in odmora bodo učenci organizirano odhajali na zunanje površine ob šoli.
 • Kosilo bo v jedilnici (večnamenskem prostoru) v časovnih zamikih.
 • Po pouku je organizirano podaljšano bivanje in varstvo vozačev.
 • Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je posodobil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, Priloga 1). Učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru možnosti prilagodila oblike in metode dela.
 • V primeru, da bi vaš otrok zbolel in imel potrjeno okužbo Covid-19, nas takoj obvestite, saj moram o tem obvestiti epidemiologa (Nacionalni inštitut za javno zdravje).
 • Govorilne ure se bodo izvajale le na daljavo (telefon oz. po dogovoru z razrednikom).

Ukrepi proti širjenju okužbe so prednostno usmerjeni v vzdrževanje zadostne medosebne razdalje, v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov.

Veselimo se srečanja z vami.

Lep pozdrav,

mag. Rajko Ipavec

ravnatelj

(Skupno 179 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...