Šolska prehrana

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE OŠ COL

Subvencioniranje šolske prehrane

OBVESTILO O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC  IZ JAVNIH SREDSTEV

Obveščamo vas, da je bil sprejet  Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Subvencija za kosilo v višini cene kosila bo od 1. 2. 2017 pripadala učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši v šolo ne vlagate posebnih vlog za subvencionirano prehrano, imeti pa morate veljavno odločbo o otroškem dodatku. Za uveljavljanje subvencioniranega kosila mora biti učenec prijavljen na kosilo.

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC  IZ JAVNIH SREDSTEV

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.
Od 1. 1.2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
• nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini       70 % cene kosila,
• nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.
Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena.

Starši v šolo ne vlagate posebnih vlog za subvencionirano prehrano, imeti pa morate veljavno odločbo za otroški dodatek (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vlagate jo na Centru za socialno delo Ajdovščina).

Za uveljavljanje subvencioniranega kosila mora biti učenec prijavljen na kosilo.

Jedilnik od 8. do 19. aprila

Jedilnik med 25. marcem in 5. aprilom

Jedilnik od 11. do 22. marca

Jedilnik od 18. do 22. februarja in od 4. do 8. marca

Jedilnik od 4. do 15. februarja

Jedilnik od 21. januarja do 2. februarja

Jedilnik od 7. do 18 januarja

Jedilnik od 3. decembra do 4. januarja

Jedilnik od 19. do 30. novembra

Jedilnik od 5. do 16. novembra

Jedilnik od 15. do 26. oktobra

Jedilnik od 1. do 12. oktobra

Jedilnik od 17. do 29. septembra

Jedilnik od 3. do 14. septembra


PRAVILA PREHRANJEVANJA V ŠOLI

 • Pred vsakim obrokom si temeljito operemo roke z milom, tako poskrbimo za svojo osebno higieno in se obvarujemo pred širjenjem nalezljivih bolezni.

MALICA

 • Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v učilnicah.
 • Učencem 1. triade prinese malico v učilnico dežurni učenec.
 • V in 5. razredu grejo po malico dežurni učenci.
 • Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda prihajajo v jedilnico v spremstvu učitelja.
 • Učenci na malico čakajo v vrsti mirno in tiho. Prerivanje, prehitevanje in spuščanje učencev v vrsto ni dovoljeno.
 • Razdeljevanje malice poteka kulturno in spoštljivo do hrane.
 • Malico pojemo v jedilnici oziroma učilnici kulturno za mizo.
 • Mizo po malici za seboj pospravimo.
 • Morebitne ostanke hrane, skodelice, pribor in embalažo pospravimo ločeno, v za to pripravljene posode .
 • Učenci v jedilnici ostanejo vsaj do 10.05.
 • Dežurni učenec po malici pospravi in pobriše mize.
 • Dežurni učitelj v jedilnici skrbi za red in mir med malico.

KOSILO

 • Učenci na kosilo čakajo v vrsti mirno in tiho. Prerivanje, prehitevanje in spuščanje učencev v vrsto ni dovoljeno.
 • Vzamemo toliko kruha ali sadja, kot ga bomo pojedli.
 • Na kosilo lahko grejo tisti učenci, ki so nanj naročeni.
 • Učenci, ki kosijo občasno, se morajo na kosilo vsaj en dan prej naročiti.
 • Kosila ne odstopamo drugim oziroma ga drugim ne jemljemo.
 • Ostanke hrane, pribor in embalažo pospravimo na za to posebej določena mesta.
 • Potrudimo se, da vse pojemo.
 • Jemo tiho in med jedjo se ne pogovarjamo.
 • Do kuharic se vedemo spoštljivo.
 • Upoštevamo navodila učiteljev.

Naš odnos do hrane naj bo spoštljiv, uživanje hrane pa kulturno. Hrane ne mečemo stran.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Vodja šolske kuhinje je Milena Praček.
Organizatorka šolske prehrane je Lilijana Nabergoj.

(Skupno 383 obiskov, današnjih obiskov 1)