Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

  • učenja in poučevanja,
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
  • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
  • šolanja in poklicne orientacije ter
  • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

(Besedilo je povzeto po Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli.)

 

V Šolski svetovalni službi je za zaposlena socialna delavka Nives Žibrik.

Pri njej se lahko oglasite osebno ali telefonsko, vsak dan med 7.00 in 11.00 uro.

 

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)