Kategorija: Tekmovanja

Tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni

Tudi v tem šolskem letu so nekateri učenci 7., 8. in 9. razreda tekmovali o poznavanju sladkorne bolezni. Na šolskem tekmovanju so bronasta priznanja prejeli: Mihaela Poljšak,  9. R. Adele Čebokelj , 7. R. Erik Poljšak,  9. R. Maruša Leskovic,  9. R.   Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 21. 11. 2015 v Izoli, pa je MIHAELA POLJŠAK prejela srebrno priznanje. Lilijana Nabergoj

Natečaj za izvirno otroško likovno delo Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto razpisuje natečaj za izvirno otroško likovno delo. Z naše šole smo prispevali nekaj izdelkov likovnega krožka. Strokovna žirija je podelila priznanje Veroniki Mikuž iz 2. razreda ter Neži Bizjak iz 3. razreda. Čestitamo! Silva Karim

17. bienale otroške grafike Žalec

Naši učenci so na bienalu sodelovali z grafičnimi listi v tehniki barvnega linoreza, ki so jih izdelali v lanskem šolskem letu. Strokovna komisija je izmed 1700 del, ki so prispela na natečaj, izbrala 400 grafik za razstavo. Med njimi so tudi grafike, ki so jih izdelali Jernej Mikuž, Alen Milavec, Nik Bolčina, Dorentina Kadrija in Alen Bajc, vsi iz 9. razreda. Vsi našteti učenci prejmejo priznanja. Čestitamo! Silva Karim

Angleška bralna značka – EPI READING BADGE, Šolski epicenter

  Letos poteka tekmovanje  za angleško bralno značko že 20. leto. Tekmovalni test bodo učenci pisali od 7. do 11. marca 2016. Seznam knjig ISBN   Naslov   3 .RAZRED 9781447979951   Family Island Adventure 9781408288542 Winnie The Pooh 4. RAZRED   9781447931324 The Enourmous Crocodile 9781447931270 Winston the Wizard 9781408288252 Rainbow Bird 5. RAZRED   9781408288306 Thumbelina 9781447931331 The Giraffe and the Pelly and Me 9781408288290 Pirate Patch and the Treasure Map 9781408288603 Lady and the Tramp 6. RAZRED   9781447931355 Fantastic Mr Fox 9781408288405 Pollyanna 9781408288153 Brain Gym 9781408288689 The Incredibles 9781408288313 Sport with Trainer Tim 7. RAZRED...

Tekmovanje učencev iz znanja kemije za Preglova priznanja v šolskem letu 2015/16

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: – na šolskem v ponedeljek, 18. januarja 2016 – na državnem v soboto, 2. aprila 2016 Več na spletni strani: https://www.zotks.si/kemija/novice Vsebine tekmovanja so naslednje: razred: šolsko tekmovanje snovi in njihove lastnosti snovi in njihove spremembe čiste snovi in zmesi sestava zraka in onesnaženje zraka voda (mehka, trda) zgradba snovi (brez povezovanja delcev) kemijske reakcije (zapisi in urejanje enačb) zgradba atoma in periodni sistem (skupine in periode) državno tekmovanje vse vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še: povezovanje delcev elementi v periodnem sistemu (viri elementov in spojin v...

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Tekmovanje iz znanja materinščine je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Učenci od 2. do 7. razreda tekmujejo samo na šolskem tekmovanju, medtem ko se učenci 8. in 9. razreda lahko uvrstijo še na področno in državno tekmovanje. Naslov letošnjega tekmovanja se glasi: DOMOVINA MED PLATNICAMI Pomembnejši datumi: ŠOLSKO TEKMOVANJE: sreda, 9. 12. 2015 PODROČNO TEKMOVANJE: četrtek, 21. 1. 2016 DRŽAVNO TEKMOVANJE: sobota, 12. 3. 2016 Razpis tekmovanja in seznam obvezne literature najdete na spodnji povezavi. http://www.zrss.si/pdf/080715135609_2015-07-07_(1).pdf

Tekmovanje iz angleščine

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia razpisuje tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. in 7. razreda. razred Šolsko tekmovanje bo v ponedeljek,  19. 10. 2015, ob 13. uri. Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo ‘The World of Slovene Literature’. razred Tekmovalci bodo sodelovali tako, da bodo svoje prispevke sestavljali v spletni aplikaciji Voicethread. Letošnja tema je: OUR DREAM SCHOOL. Šolska raven: 29. 1. 2016. razred Zavod Republike Slovenije za šolstvo razpisuje tekmovanje za devetošolce. Šolsko tekmovanje bo 19. 11.  2015.    

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanja iz znanja geografije se lahko udeležijo učenci iz 7., 8. in 9. Razreda. Vsebina  tekmovanja je »NARAVNE ZNAMENITOSTI SLOVENIJE”. Šolsko tekmovanje: torek, 19. 1. 2016, ob 14.00. Področno tekmovanje: torek, 8. 3. 2016, ob 14.00. Državno tekmovanje: torek, 19. 4. 2016, ob 12.00. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/pdf/210715205331_15_16razpis-tekmovanje_iz_geografije.pdf Seznam literature

Tekmovanje iz znanja zgodovine

V šolskem letu 2015/16 bo bodo učenci 8. in 9. razreda tekmovali iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “OB 500. OBLETNICI VELIKEGA KMEČKEGA UPORA NA SLOVENSKEM – PODOBE ŽIVLJENJA NA PREHODU IZ SREDNJEGA VEKA V NOVI VEK“. Šolsko tekmovanje: torek, 1. 12. 2015, ob 13.00. Področno tekmovanje: torek, 2. 2. 2016, ob 14.00, OŠ Bovec. Državno tekmovanje: sobota, 19. 3. 2016, ob 10.00, OŠ Brežice. Razpis tekmovanja je na povezavi http://www.zrss.si/pdf/250715170613_razpis-tekmovanje_iz_zgodovine.pdf Literatura in viri za šolsko tekmovanje